Samen Beter in de Palliatieve zorg

Nieuws NPZ Noordwest Veluwe 27 februari 2022

Afgelopen week tekenden de bestuurders van de zorgorganisaties van de Noordwest Veluwe een samenwerkingsovereenkomst voor 2021-2027. Hiermee wordt het belang van samenwerken in de palliatieve zorg bekrachtigd. Ook is hiermee het netwerk palliatieve zorg Noordwest Veluwe onderdeel geworden van het bijzondere samenwerkingsverband GezondVeluwe.

Samenwerkingsovereenkomst
De al eerder opgestelde samenwerkingsovereenkomst kon na het bestuurlijk overleg van GezondVeluwe ondertekend worden. Het motto “Samen Beter” komt van de grondleggers van het samenwerkingsverband GezondVeluwe. Het ziekenhuis St Jansdal, Huisartsengroep Medicamus, VVT ZNWV en Icare thuiszorg waren de eerste organisaties die deze avond de nieuwe overeenkomst tekenden. Andere VGZ, thuiszorg en vrijwillige inzet Palliatieve zorg thuis VPTZ waren aanwezig. Hendrik de Vries, voorzitter van de stichting Palliatieve zorg Veluwe opende de avond. In totaal hebben 22 organisaties de samenwerkingsovereenkomst getekend

Netwerk palliatieve zorg
Palliatieve zorg is alles wat gedaan kan worden als je ongeneeslijk ziek bent. In het netwerk palliatieve zorg Noordwest Veluwe werken organisaties samen om de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren en de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg in de regio verbeteren. Het gebied van het netwerk beslaat Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Oldebroek. Voor de komende jaren is het van belang dat zorgprofessionals in de regio elkaar kennen, de krachten bundelen, leren met én van elkaar en samen rond de patiënt en naasten staan. Bewustwording van de burger dat die al vroegtijdig zal nadenken over het feit dat het leven eindig is, zal blijvend op de agenda staan. 

De netwerkcoördinator Willemien Schep is het aanspreekpunt van het Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest Veluwe. w.schep@willemholtrophosice.nl

Aanmelden nieuwsbrief
Klik op de knop hieronder om je aan te melden voor onze nieuwsbrief