Palliatieve Kit per 1 juli beschikbaar op de Noordwest Veluwe

Nieuws NPZ Noordwest Veluwe 07 juni 2023

Per 1 juli zullen we op de Noordwest Veluwe en Zeewolde gebruik gaan maken van de Palliatieve Kit. De Palliatieve Kit is een box die middelen bevat om snel te kunnen handelen als bij palliatieve patiënten, die in de terminale fase zijn gekomen, een plotse verslechtering of een acuut probleem optreedt. In dat geval moet direct geschakeld worden met huisarts en apotheek om alle benodigde zorg te kunnen leveren. 

De kit is een door de apotheek afgesloten box waarin benodigdheden zitten om bij (acute) symptomen direct te behandelen. De kit bevat medicatie, injectiematerialen, een butterfly en een urinekatheter met Inbrengset. De kit wordt bij palliatieve patiënten in huis gezet op het moment dat de patiënt in de terminale fase komt, dus op een planbaar moment. Doordat de juiste spullen al bij de cliënt thuis aanwezig zijn en de toestemming hiervoor is verleend, kan de verpleegkundige meteen de kit gebruiken wanneer dit nodig is. De kit bevat medicatie voor de eerst 24 uur. Na overlijden van de patiënt neemt de huisarts of hulpverlener de kit weer mee en levert deze in bij de apotheek of belt de apotheek om deze op te komen halen. De Boxen worden door de apotheek weer aangevuld en hergebruikt.

De kit is in te zetten op plekken waar lokale huisartsen de medische zorg verlenen, zoals in een verzorgingshuis, huisartsenpost (in de dienstauto) en via de dienstapotheek of huisartsenpost.

In de praktijk van alledag levert het starten van een sedatie in de weekenden regelmatig logistieke problemen. Met name doordat de middelen die hiervoor nodig zijn niet snel beschikbaar zijn. Het organiseren vraagt dan veel tijd die ten koste gaat van goede zorg voor de patiënt.

In de regio Gorinchem is om die reden een palliatieve kit ontwikkeld door huisartsen, verpleegkundigen, apothekers en zorgverzekeraar. In situaties waarin bijvoorbeeld in het weekend de verwachting reëel is dat sedatie aan de orde is of kan zijn kan de kit al bij de patiënt thuis staan. In navolging van de regio Gorinchem is nu ook voor de Noordwest Veluwe een palliatieve sedatiekit ontwikkeld.

Apotheek heeft op 1 recept een gesealde kit met medicatie, injectiematerialen, butterfly, urinekatheter met inbreng set. Deze kit wordt in een vroeg stadium van de palliatieve fase bij de patiënt thuis geplaatst om de sedatie zonder logistieke problemen op te kunnen starten. De kit wordt al vergoed door de VGZ. Via Medicamus zijn er nog gesprekken met het Zilveren Kruis.

Per 1 juli is de kit beschikbaar voor gebruik. Het is zaak om als zorgverleners rondom de terminale patiënt op pro actieve manier deze kit aan te vragen om zo bij een verslechtering efficiënt en doelmatig de middelen te kunnen starten.

In de scholing van 24 mei is er vanuit de deelnemers de oproep gedaan om elkaar scherp te houden op de tijdige aanvraag van deze box.

Aanmelden nieuwsbrief
Klik op de knop hieronder om je aan te melden voor onze nieuwsbrief