Leven met sterven

Nieuws NPZ Noordwest Veluwe 29 mei 2024

Tijdens de nationale dag Aandacht voor Sterven op 24 mei heeft het Landelijk Expertisecentrum Sterven de zevendelige podcast gelanceerd ‘Leven met Sterven’. Deze is te vinden op alle gebruikelijke podcastkanalen √©n op de online community Leven met Sterven die op 24 mei eveneens het levenslicht zag. Met beide initiatieven wil het expertisecentrum kennis en wijsheid bevorderen en zo bijdragen aan de kwaliteit van leven en sterven.

De Podcast Leven met Sterven

Sterven is een gelaagd proces, dat veel verder gaat dan wat wij op fysiek niveau kunnen waarnemen. De zevendelige podcast serie is dan ook gebaseerd op de zevenlagentheorie die het Expertisecentrum ontwikkelde. Vanaf vrijdag 24 mei verschijnt er elke week een nieuwe aflevering over een van de zeven lagen. Hierin neemt expert Ineke Visser de luisteraar eerst mee in een minicollege. Vervolgens zal host Karen Kroonstuiver in gesprek gaan met de gast van de week, die vanuit eigen ervaring en exper6se verhalen en inzichten deelt. Tot slot komt in elke podcast een vraag vanuit de online community aan bod.

Dit zijn de zeven lagen:

  1. Fysieke laag
  2. Emotionele laag
  3. Mentale laag
  4. Spirituele laag
  5. Relationele laag
  6. Goddelijke laag
  7. Het Bewustzijn

Ineke Visser: ‘Kennis over de gelaagdheid van sterven kan stervenden en naasten rust, moed en vertrouwen geven’

Onze Podcast-gasten (Hospice)verpleegkundige Ruth Cooiman vertelt in de eerste podcast over de fysieke laag. ‘Sterven is net als alles in het leven hard werken’, zegt zij. En: ‘Sterven kent geen tijd, het duurt zo lang als het duurt.’

Vervolgens neemt op 31 mei oud-kostuumontwerper en begrafenisondernemer Bho Roosterman de luisteraar mee in haar eigen proces rondom de emotionele laag. Zij verloor op jonge leeftijd haar man. De kennis die zij nu via het Expertisecentrum Sterven opdoet, zou haar enorm hebben geholpen, vertelt zij. Een open, eerlijk, mooi en rauw gesprek.

Voor de podcast over de mentale laag die op 7 juni uitkomt, gaan we in gesprek met hoogleraar Leiderschap & Managementontwikkeling aan Nyenrode Business Universiteit, Bas Kodden. Zowel persoonlijke ervaringen als zijn wetenschappelijke kennis gebruikt hij om echt te leven. Zijn levensfilosofie: ‘Je kunt pas echt gelukkig zijn als je ook ongelukkig bent geweest.’

‘De kracht van verbeelding is heel groot’, laat verhalenverteller Joke Goudswaard zien. Zij neemt ons voor de spirituele laag mee in haar wereld. Als psychosociaal hulpverlener en coach voor kinderen in rouw, deelt ze haar (helende) ervaringen. Deze podcast verschijnt op 14 juni.

Wat kun je wel bespreken aan een stereed en wat niet? Aflevering 5 – 21 juni - staat in het teken van de relationele laag. Gea Arentsen is de gast, psychosociaal therapeut bij ziekte en rouw/verlies, en docent pallia6eve zorg. Zij deelt verschillende prak6jkvoorbeelden uit haar jarenlange werk in een hospice.

Maartje van Hooft is op 28 juni onze gastspreker over de goddelijke laag in aflevering 6. Zij hee[ grote kennis van Japanse Oosterse leerwegen. Hierin gaat het om de ver6cale as die de verbinding tussen hemel en aarde symboliseert, inclusief de voorouderlijke lijn.

In de zevende aflevering op 5 juli spreekt Pim van Lommel over de zevende laag: het Bewustzijn. Pim is cardioloog en schreef o.a. het boek Eindeloos Bewustzijn. ‘Er is zoveel meer dan leven en dood’, zegt hij. Daarnaast gaat hij ook in op het fenomeen terminale helderheid en hoe zijn bevindingen over het stervensproces zich verhouden tot de wetenschap.

 

Eerste Kennisagenda Palliatieve Zorg - NPZ Noordwest Veluwe (palliaweb.nl)

Aanmelden nieuwsbrief
Klik op de knop hieronder om je aan te melden voor onze nieuwsbrief