Het levenspad: (online) wegwijzer over palliatieve zorg

Nieuws NPZ Noordwest Veluwe 03 oktober 2023

ERMELO - Iedereen krijgt te maken met gezondheidsproblemen. Van een chronische ziekte, een ziekte die niet meer te genezen is tot ouderdom en overlijden. Bijvoorbeeld als patiënt, naaste, mantelzorger, vrijwilliger of zorgprofessional. Dit levenspad is bedoeld als wegwijzer in de palliatieve zorg.

De naam ‘levenspad’ is bewust gekozen. Mensen die niet meer beter kunnen worden na een diagnose, leven vaak nog vele jaren met de ziekte. Met betrokkenen vanuit Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest Veluwe is gewerkt aan dit levenspad. Het bevat allerlei informatie over palliatieve zorg. Speciaal voor de patiënt, de naaste/mantelzorger en de zorgprofessional. 

De paden zijn opgedeeld in 4 stappen:
•    Signaleren en markeren
•    Leven in de palliatieve fase
•    Laatste levensfase
•    Nazorg

Per stap staat de belangrijkste informatie beschreven. Daarnaast is er speciale aandacht voor rouw, proactieve zorgplanning en de patiënt in de maatschappij. Het pad is nooit af. Het wordt steeds aangepast aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de zorg voor mensen in de palliatieve fase en hun naasten. 

Meer informatie: www.levenspad.nl.

Aanmelden nieuwsbrief
Klik op de knop hieronder om je aan te melden voor onze nieuwsbrief