Nazorg

Na een overlijden kan het voor de achterblijvers ineens ‘oorverdovend stil’ worden. Veel zorgverleners zien rouwzorg als een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg, maar in de praktijk is het contact vaak beperkt. Niet helemaal onlogisch, het is immers een natuurlijk proces, geen ziekte en behoort in die zin niet tot het domein van de zorg.

Sociale kaart

Om toch van betekenis te kunnen zijn in de ondersteuning bij nazorg hebben de zorgverleners uit het Netwerk Noord- en Oost-Flevoland de contactgegevens verzameld van organisaties die zich in de regio bezig houden met nazorg en lotgenotencontact. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.

Uw aanvullingen en/of correcties zijn zeer welkom op netwerkpalliatievezorg@coloriet.nl

Contact