Beroepsmatige zorgverleners kunnen de patiënt overtuigen

Nieuws NPZ Groningen 22 maart 2024

Het Verwey-Jonker Instituut deed in opdracht van VPTZ Nederland onderzoek naar de behoefte aan onderstuning door vrijwilligers bij terminaal zieken thuis. Radboudumc deed onderzoek naar de overwegingen en omstandigheden die een rol spelen bij de keuze om de ondersteuning van een vrijwilliger thuis toe te laten in de palliatieve terminale fase. Lees de samenvattingen van de rapporten of de gehele rapporten op deze pagina. Lees hier de publiekssamenvatting.  

Contact