Wijziging in consultatievoorziening: Het Palliatief Expert Team gaat binnenkort van start in de regio Gelderse Vallei!

Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei 15 december 2022

Op 1-3-2023 start in de regio Gelderse Vallei het transmurale palliatieve consultatie team, genaamd ‘het Palet’. Het huidige consultatieteam Vallei & Veluwe splitst zich op dat moment.

De lang gekoesterde wens om de consultatiefunctie Palliatieve Zorg daadwerkelijk een regionaal karakter te geven en transmurale samenwerking daarin te realiseren, leidde tot de vorming van het Palet. Nieuw is dat deze telefonische consultatiedienst specifiek beschikbaar is voor de regio Gelderse Vallei en dat er nieuwe teamleden toegevoegd zijn om de transmurale samenwerking te realiseren. Het nieuwe team blijft onder hetzelfde landelijke telefoonnummer bereikbaar:

088 605 14 44

Bekijk de flyer van het team

 

Binnenkort: stel je vragen aan het Palliatief Expert Team in de regio Gelderse Vallei

Heb jij als zorgverlener in Gelderse Vallei soms vragen of problemen bij de zorg voor je patiënten in de palliatieve fase? Dan kun je binnenkort terecht bij Palliatief Expert Team ‘het Palet’. Een expert uit dit team denkt met je mee en adviseert kostenloos. Deze expert neemt de zorg niet over. De zorgverlener blijft zelf verantwoordelijk voor de zorgverlening aan zijn of haar patiënt.

Het Netwerk Palliatieve Zorg, Palliatieve Zorg Nederland en een gemotiveerde projectgroep onder leiding van Mura Zorgadvies is het gelukt om het Palet samen te stellen. Zij staan klaar om te overleggen over bijvoorbeeld de omgang met de patiënten in deze laatste levensfase.

Transmurale samenstelling, bouwen naar de toekomst
Het Palet bestaat uit tien zorgprofessionals die werkzaam zijn in het ziekenhuis, verpleeghuis of verzorgingshuis,  thuiszorg, hospice en huisartsenpraktijk. Een transmuraal team dus, dat regiobreed beschikbaar is voor vragen. Alle teamleden zijn expert op het gebied van palliatieve zorg en hebben ervaring met het adviseren van collega-zorgprofessionals met palliatieve zorgvragen, zoals ‘Kan ik een fentanylpleister omzetten in morfine subcutaan?’, ‘Heb ik te maken met pre-existent slaapwandelen vanwege veranderende omgeving of toch een delier?’, of ‘Wat is het advies bij pijn en onrust/verwardheid bij mijn terminale patiënt met een longcarcinoom, is dit het moment om sedatie op te starten?’.

Vanaf 1 maart 2023 start de telefonische doorschakeling naar teamleden van het Palet. Deze telefoonlijn blijft ook in gebruik voor de momenten buiten kantoortijden en tot 1 maart 2023 verzorgen de consulenten van Vallei & Veluwe nog samen de bezetting van de diensten.

Waarover kun je vragen stellen?

  • Moeilijk behandelbare symptomen zoals: pijn, verwardheid, misselijkheid,

dyspnoe, angst of depressie;

  • Beslissingen rondom het levenseinde: stopzetten van vocht en voeding, staken van behandelingen, indiceren en uitvoeren van palliatieve sedatie;
  • Bijzondere medicatietoepassingen, doseringen, toedieningsvormen;
  • Sociaal emotionele en spirituele ondersteuning;
  • Organisatie van zorg en sociale kaart.

Voor wie?

De ondersteuning vanuit het Palet is bedoeld voor alle professionals uit de eerste, tweede en derde lijn. Het Palet regio Gelderse Vallei is bereikbaar voor de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen en de plaatsen Amerongen, Overberg, Leersum, Renkum en Heelsum

Bereikbaarheid

Het Palet in de regio Gelderse Vallei is vanaf 1 maart 2023 elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.

Contact