Volop waardering voor het werk van vrijwilligers en hospiceteam bij Hospice Ede De Olijftak

Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei 05 december 2022

De teamleider van Hospice Ede De Olijftak berichtte: “Op 6 oktober waren de burgemeesters uit Wageningen en Renswoude aanwezig bij Bethanië om koninklijke onderscheidingen uit te reiken aan twee vrijwilligerscoördinatoren. Deze collega’s hebben hun sporen verdiend. Eigenlijk zoals ieder die bij ons werkt als vrijwilliger.

De reden dat deze twee waren aangedragen voor een lintje? De ene coördinator vrijwilligers nam definitief afscheid op 77 jarige leeftijd. De andere coördinator werkt  sinds 1 maart 2003 als vrijwilliger bij ons en heeft nog lang niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Beiden werkten jarenlang gemiddeld 12 uur per week of meer op ons hospice. Een waardevolle middag waarop beide decorandi geheel verbaasd en verrast waren en beiden hun onderscheiding in ontvangst wilden nemen.

9 november ontving Hospice Ede De Olijftak het registratiebesluit van de eindaudit PREZO-hZ (keurmerk hospicezorg). Dit besluit vormt een bekroning op een periode van continu goed werk leveren en onszelf steeds uitdagen tot verbeteringen die ten goede komen aan onze cliënten.

Eveneens in november verzorgden twee hospice verpleegkundigen een presentatie over Hospice Ede op uitnodiging van Rotary Ede Kernhem. Aansluitend op deze clubavond was er een wijnproeverij o.l.v. een vinoloog. Een deel van de opbrengst van de wijnverkoop was bestemd voor Hospice Ede. We ontvingen een cheque van € 2500. Dat bedrag mochten we besteden aan verbetering van de hospice appartementen. Inmiddels worden van dat bedrag de tv’s op de appartementen vervangen”.

 foto: Hospice Ede 2017

Contact