Uitbreiding van het aanbod van Huisbezoeken in de Palliatieve fase door Palliatieve Zorg Verpleegkundigen van Zorggroep Charim

Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei 20 juni 2023

Vanaf 1 juli 2023, kunnen mensen, met een levensbedreigende aandoening, thuis bezocht worden door een Palliatieve Zorg Verpleegkundige van Zorggroep Charim. Hiermee vindt een uitbreiding plaats van de bestaande groep organisaties die een huisbezoek in de palliatieve fase aanbieden. De uitbreiding biedt mogelijkheden om met nog meer kennis en ervaring samen te werken aan de best mogelijke en passende kwaliteit van palliatieve (terminale) zorg in de regio Gelderse Vallei. Tijdens de huisbezoeken is er tijd en aandacht voor de impact die de ziekte op verschillende dimensies heeft. Daarnaast is er aandacht voor het doorspreken van mogelijke scenario's en voor passende acties t.a.v. zorg en behandeling. Gewerkt wordt met de principes van gezamenlijke besluitvorming en proactieve zorgplanning.

De verpleegkundigen, die de huisbezoeken gaan afleggen, hebben veel kennis en ervaring op het gebied van de palliatieve terminale zorg. Zij zijn werkzaam binnen Hospice De Wingerd en vervullen daarnaast een consultfunctie op het gebied van palliatieve zorg binnen de Ouderenzorg en Wijkverpleging van Charim. 

Zorggroep Charim volgt de regionale Richtlijn Palliatief Huisbezoek waarop de regionale samenwerkingsafspraken gebaseerd zijn en waarin de kwaliteitseisen en de te verwachten beroepsactiviteiten gepubliceerd zijn.

Contactgegevens voor client/naaste/zorgverleners:

  • 06 53536788  of 0318 261795                                              (Binnen kantoortijden)
  • 0343 810130                                                                            (Buiten kantoortijden)
  • Zorgdomein                                                                              (Voor aanvraag door zorgverleners)

Om te lezen wat er onder een palliatief huisbezoek verstaan wordt kunt u de link naar de website van het Netwerk PZ regio GV volgen. 

NPZpalliatief-huisbezoek-2017.jpg

Contact