Stappenplan Dyspneu in de palliatieve fase gepubliceerd

Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei 30 januari 2024

Twee van de Verpleegkundig Specialisten werkzaam binnen het Palliatief Team van Ziekenhuis Gelderse Vallei publiceerden vorig jaar een mooi artikel in 'Nurse Academy' waarin zij het stappenplan presenteerden bij COPD in het kader van proactieve zorgplanning en afstemming.

Lees de publicatie

Contact