Scholing Palliatieve Zorg resultaten inventarisatie

Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei 05 mei 2023

Recent inventariseerde ScholingPZ door middel van een vragenlijst waar (toekomstige) cursisten behoefte aan hebben als het gaat om kennis over palliatieve zorg bij ongeneeslijke kanker, zodat de te ontwikkelen basisscholing goed aansluit op hun wensen.  Inmiddels zijn de uitkomsten van deze inventarisatie geanalyseerd en bekendgemaakt. Lees meer over de resultaten op de website.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Contact