SamenSpraak: Een gesprekshulpmiddel voor gezamenlijke besluitvorming met mensen met een verstandelijke beperking

Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei 20 september 2022

Aanleiding

Bij mensen in de laatste levensfase is samen beslissen over de zorg op basis van hun wensen en waarden van groot belang. Bij mensen met een verstandelijke beperking is dat moeilijk. Zij kunnen problemen rond hun gezondheid niet altijd overzien. Dat geldt zeker ook in de laatste levensfase, wanneer palliatieve zorg gegeven wordt. Begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking vinden het moeilijk om met hen over goede zorg in de laatste levensfase te praten. 

Onderzoek 

In dit project hebben onderzoekers van Stichting Prisma, het Erasmus MC en de Avans Hogeschool het hulpmiddel ‘SamenSpraak’ ontwikkeld. SamenSpraak helpt begeleiders om samen met mensen met een verstandelijke beperking beslissingen te nemen in de laatste levensfase op basis van hun wensen en waarden. We kregen overeenstemming over de onderwerpen en de indeling van SamenSpraak met 90 begeleiders, experts, mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. De vorm ontwierpen we met begeleiders en mensen met een verstandelijke beperking. Tenslotte pasten we SamenSpraak toe bij 63 mensen met een verstandelijke beperking in vier zorgorganisaties. We keken of het meerwaarde had en of begeleiders ermee konden en wilden werken.

Lees verder op de website van het lectoraat zorg rond het levenseinde

Contact