Nieuwe kaderarts palliatieve zorg in de regio

Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei 20 juni 2023

NIEUWE KADERARTS PALLIATIEVE ZORG IN DE REGIO

 

Mijn naam is Nicole Versleijen en ik werk als Arts VG (arts voor verstandelijk gehandicapten) bij ’s Heeren Loo in Wekerom. Samen met mijn collega’s draag ik met veel plezier zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, die zowel binnen als buiten ’s Heeren Loo wonen.

Langs deze weg wil ik graag laten weten dat ik onlangs mijn diploma voor de Kaderopleiding Palliatieve Zorg heb mogen ontvangen. Ik ben ontzettend blij dat ik deze waardevolle en interessante opleiding heb gedaan! Ik heb veel geleerd over palliatieve zorg in het algemeen en hoop deze kennis niet alleen in te kunnen zetten voor de patiënten binnen SHL (’s Heeren Loo ) maar ook voor de patiënten met een verstandelijke beperking in de regio.

Binnen SHL Wekerom hebben we een kernteam Palliatieve Zorg met oa een zorgconsulente PZ en proberen we het niveau van de palliatieve zorg binnen onze praktijk steeds verder te verbeteren. Zo is er recentelijk een tool Markering Palliatieve Fase en Proactieve Zorgplanning geïmplementeerd.

Er zijn in het hele land nu zo’n 7 Artsen VG die de Kaderopleiding PZ hebben afgerond. Dat is een klein clubje, maar hopelijk kunnen we waar nodig adviseren en ondersteunen in de palliatieve fase van de verstandelijk beperkte cliënt en weten huisartsen en andere zorgverleners ons te vinden, mochten zij overleg willen over hun verstandelijk beperkte patiënt in de palliatieve fase.

Heb je een Kaderarts Palliatieve zorg/arts VG nodig, kijk dan op de website van onze beroepsvereninging: https://nvavg.nl/palliatieve-zorg/

Je kunt mij ook bereiken via de Medische Dienst van Advisium ’s Heeren Loo Wekerom, telnr 088 037 2424 of email:medische.dienst.mnw@sheerenloo.nl

In het kader van de opleiding verscheen er onlangs een column van Nicole op de linked in pagina van PZNL over een praktijksituatie.

Contact