Nieuwe bestuurder Kinderhospice Binnenveld

Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei 22 juni 2023

12 juni nam Wilma Stoelinga officieel afscheid als directeur bestuurder van Kinderhospice Binnenveld. 

Wilma is 1 maart opgevolgd door Eline Groenvelt.

Eline heeft bestuurskunde en verplegingswetenschappen gestudeerd.
Ze was de afgelopen jaren werkzaam in verschillende functies in de gezondheidszorg, waarvan enkele jaren als projectmedewerker in Kinderhospice De Glind/Binnenveld, co√∂rdinator van het Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht en Senior beleidsmedewerker bij ‘s Heerenloo.

Wilma Stoelinga blijft betrokken bij het Kinderhospice. Zij gaat verder met het ontwikkelen van projecten en wetenschappelijk onderzoek op het terrein van kinder palliatieve zorg.

Onderwijszorgklas  van start
Kinderhospice Binnenveld biedt dagopvang aan zieke kinderen van 0 tot en met 4 jaar. In Nederland zijn alle kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig. Ook zieke kinderen. Een structureel aanbod voor deze kinderen was er niet in de regio. Vanaf schooljaar 2023/2024 is dit er wel.
Kinderhospice Binnenveld, De Wegwijzer (school voor speciaal onderwijs uit Ede) en ’s Heerenloo verzorgen gezamenlijk onderwijs, pedagogische begeleiding en verpleegkundige zorg. Deze onderwijs-zorgklas is ondergebracht in De Vogelhorst in Barneveld. Daarmee is onderwijs aan kinderen vanaf 5 jaar met een lichamelijke zorgvraag structureel geborgd in de regio.
Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen via:
Loket@kinderhospicebinnenveld.nl

 

 

Contact