Nieuw: profiel Palliatieve Zorg Verpleegkundige

Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei 23 mei 2022

V&VN lanceerde op 20 mei 2022 het profiel Palliatieve Zorg Verpleegkundige. Een belangrijk moment, want met lancering van dit competentieprofiel is duidelijk welke competenties van een palliatieve zorg verpleegkundige verwacht mogen worden. Met dit profiel hoopt het bestuur V&VN met samenwerkende partijen tot overeenstemming te komen over een erkende, geaccrediteerde opleiding voor verpleegkundigen.  

Bekijk het profiel

 

Generalist en specialist

In Nederland is gesteld dat palliatieve zorg wordt geleverd door generalisten, zo nodig met ondersteuning van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners. Het bestuur van vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Palliatieve Zorg (V&VN PZ) wil eenduidigheid creƫren in de verschillende verpleegkundige functieprofielen binnen de palliatieve zorg. Het profiel Palliatieve Zorg Verpleegkundige sluit zoveel mogelijk aan bij de huidige ontwikkelingen binnen het onderwijs en de beschrijvingen van competenties binnen Nederland.

Erkende opleiding

Het uiteindelijk doel is dat het profiel leidt tot eenduidigheid in (erkende) opleidingen waarmee de verpleegkundige de mogelijkheid heeft zich te kwalificeren als specialist palliatieve zorg. 

Contact