nieuw model voor het beloop van ongeneeslijke kanker voorgesteld

Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei 21 maart 2024

Recent werd in een artikel (1) in de British Medical Journal een nieuw model voor het beloop van ongeneeslijke kanker voorgesteld door een Nederlandse onderzoeksgroep onder leiding van internist-oncoloog Eric Geijteman. 

Het hebben van een model dat het beloop van een ziekte in de tijd beschrijft is belangrijk in de palliatieve zorg. Dergelijke modellen helpen niet alleen bij het anticiperen op de behoeften van patiĆ«nten, maar ook bij het maken van tijdige en gepaste zorgplannen. De klassieke ziekteverlooptrajecten (beschreven door Murray en anderen uit 2005) hebben jarenlang gediend als een betrouwbare leidraad in deze context. Murray beschreef drie trajecten voor ongeneeslijke aandoeningen: kanker, orgaanfalen (zoals COPD of hartfalen) en kwetsbaarheid bij ouderen (link). Op de verticale as staat het niveau van functioneren en op de horizontale as de tijd.

lees verder op de website van Carend

bron: Carend 7 maart 2024

Contact