Meer weten over de flashmobstudie Palliatieve Zorg?

Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei 25 augustus 2022

Een derde van de opgenomen patiënten heeft een beperkte levensverwachting.

Nee, het was niet een groep artsen en verpleegkundigen die plotseling samenkwam om een ludieke actie uit te voeren. De flashmobstudie Palliatieve Zorg had een heel ander doel. “We hebben de artsen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen in 48 ziekenhuizen gevraagd allemaal op dezelfdedag de surprise question te beantwoorden voor alle opgenomen patiënten”, vertelt drs. Annette van der Velden, internist-oncoloog in het Martini Ziekenhuis in Groningen en tevens werkzaam voor het expertisecentrum palliatieve zorg van het UMC Groningen. “Uit de resultaten bleek dat ongeveer een derde van deze patiënten een geschatte levensverwachting van minder dan twaalf maanden had.”

Ziekenhuis Gelderse Vallei was betrokken bij de studie en leverde destijds data aan.

lees het artikel gepubliceerd in VS mei 2022.

Contact