Kanker heb je samen als gezin

Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei 16 november 2021

Als een ouder of opvoeder kanker krijgt, is dat ingrijpend. Het ziek-zijn en de
emoties die erbij horen, hebben effect op alle gezinsleden en schoppen het normale
leven in de war. Hoe vinden jullie als gezin dan samen de weg? Met
Kasam willen wij je graag ondersteunen.

Kasam is er voor kinderen van wie een van de ouders kanker heeft.

Samen weten, voelen, praten en doen, dat maakt je sterk!

Met het lotgenotenprogramma van Kasam willen we je kind een veilige plek geven waar
het samen met andere kinderen zijn/haar veerkracht verder kan ontwikkelen. De
kinderen leren tijdens de bijeenkomsten van en met elkaar. Als ouder(s) nodigen
we je uit om twee keer aan te sluiten, mee te doen en samen even tijd te maken
voor elkaar en het feit dat kanker jullie gezin is binnengekomen. In een veilige
omgeving sta je samen stil bij wat er is, om vervolgens met de handvatten en tips
die je hieruit meeneemt op een veerkrachtige manier samen verder te gaan.
Deze lotgenotengroep is geschikt in zowel de periode van diagnose, behandeling
als stabilisatie.

Wat biedt Kasam?
Kasam biedt kinderen van 8 t/m 13 jaar:
 Een plek waar zij ervaringen kunnen delen met lotgenootjes, op een luchtige
manier kennis opdoen over kanker en tips krijgen wat ze zelf kunnen doen.
Emo-regulatie.
 8 bijeenkomsten, 1 bijeenkomst per week
 Met bijdragen van oncologieverpleegkundigen en het Toon Hermans huis
Arnhem.
Het traject start met een bijeenkomst-gesprek voor ouders/ opvoeders waarin tips
en informatie worden gegeven.

In januari 2022 start er een nieuwe groep. 

Er is financiering en mogelijkheden tot vergoeding. 

Aanmelden, meer informatie en contact gegevens zijn te vinden in deze  nieuwslink van het Toon Hermans Huis Arnhem.

Meer informatie over KASAM 

Mocht Arnhem te ver uit de buurt zijn; het Toon Hermans Huis Ede heeft ook speciale activiteiten gericht op kinderen in het gezin.

 

 

 

Contact