Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ)

Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei 19 september 2023

Elk jaar op de 2e zaterdag van oktober vindt de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ) plaats. Tal van zorginstellingen, thuiszorgorganisaties, hospice voorzieningen en Netwerken Palliatieve Zorg organiseren op of rondom die dag activiteiten.

De (internationale) dag van de palliatieve zorg is een belangrijk moment om iedere inwoner, zorgvragers, naasten, informele en formele zorgverleners bewust te maken van het bestaan van palliatieve zorg, de betekenis ervan en de mogelijkheden in Nederland. Zodat mensen ontdekken welke keuzes zij zelf kunnen maken en hoe belangrijk het is om tijdig de laatste fase van het leven te bespreken. Deze dag valt in 2023 op 14 oktober.

Binnen het Netwerk Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei lanceren wij op dat moment de Zorgwijzer Palliatieve Zorg op onze website.

Drie gidsen beschrijven de periodes die te herkennen zijn in de palliatieve zorg en de mogelijkheden in de regio of landelijk om je daarop voor te bereiden. Het gaat hierbij om informatie, voorbereiding op gesprekken en inzicht in de ondersteuning die mogelijk is als de toekomstverwachting onzeker is of het levenseinde nabij.

idpz-2023.png

De gidsen zijn zo actueel mogelijk, kom je onjuistheden tegen of ontbreekt er informatie volgens jou, of kan de toon of informatie anders voor een bepaalde doelgroep? Laat het ons weten via de mail.

Contact