Betere palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei, daar staan wij als Netwerk voor!

Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei 02 november 2022

Ruim 25 organisaties uit de regio Gelderse Vallei tekenden op 31 oktober een samenwerkingsovereenkomst en zij bundelden de krachten voor een nog betere Palliatieve Zorg in onze regio. Met elkaar staan zij voor de best mogelijke zorg en ondersteuning voor mensen in hun laatste levensfase. Het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg vormt daarbij het vertrekpunt.

Palliatieve zorg is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven van mensen die ongeneeslijk ziek of in de laatste levensfase zijn. De palliatieve fase verschilt per persoon en per aandoening en kan weken tot jaren duren.

Optimale palliatieve zorg in de hele regio

Netwerk Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei is een samenwerkingsverband in de regio Gelderse Vallei. Samen staan zij voor optimale palliatieve zorg voor de ruim 320.000 mensen in de regio die bestaat uit de gemeenten: Barneveld, Ede, Utrechtse Heuvelrug (Amerongen, Overberg, Leersum), Veenendaal, Renkum (Renkum en Heelsum), Rhenen (Elst Ut.), Scherpenzeel, Wageningen en Renswoude.

Deelnemers Netwerk Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei

De organisaties of hulpverleners die de overeenkomst hebben getekend zijn:

 • Lelie Zorggroep (Agathos en Curadomi),
 • Buurtzorg Nederland,
 • Dandelion Zorg,
 • De Gelderhorst,
 • Hds zorg,
 • Het Maanderzand,
 • Huisartsen Gelderse Vallei,
 • Stichting Icare,
 • Jah-Jireh Woonzorg,
 • Kei Jij, Kinder en Jeugdtherapie,
 • Liefdevol rond Verlies,
 • Nebo plus wonen en zorg,
 • zorgorganisatie Norschoten,
 • Regionale Organisatie Fysiotherapie,
 • RST Zorgverleners,
 • 's Heeren Loo Gelderland Midden,
 • Sirjon zorggroep,
 • Solidez Vrijwillige Palliatieve Terminale zorg afdeling Ede, Wageningen, Renkum,
 • Stichting Bethanië,
 • Stichting Hospice Wageningen-Renkum,
 • Stichting NAbij,
 • Stichting Opella,
 • Stichting Santé Partners,
 • Stichting Vilente,
 • Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Veenendaal,
 • Thuiszorgzusters,
 • Vérian,
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei,
 • Levensvragen in de Vallei,
 • Zorggroep Charim en
 • Zorggroep Ena

 

Contact