Als sterven dichtbij komt en u het liefste thuisblijft

Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei 05 december 2022

De Coördinator Solidez Mantelzorg en VPTZ Wageningen, Renkum en Ede attendeerde ons op de nieuw verschenen brochure over de inzet van vrijwilligers in de palliatieve en terminale fase. Deze brochure is ook digitaal te verzenden vanuit de app PalliArts en staat in de palliatheek op de website van het Netwerk PZGV.

Een citaat uit deze brochure: “Als u ervoor kiest om thuis te sterven, kan er een moment komen dat er extra hulp nodig is. U redt het niet alleen met de thuiszorg en de inzet van familie, vrienden en buren. Het is dan goed om tijdig aan de bel te trekken. Hulp van vrijwilligers kan in deze fase van onschatbare waarde zijn.

Onze vrijwilligers zijn speciaal getraind om ondersteuning te bieden in de laatste levensfase. Een luisterend oor, tijd en aan­dacht voor u als patiënt en mantelzorger. Vaak is ‘er zijn’ al heel waardevol. Samen met de mantelzorgers en de beroepsma­tige zorg doen de vrijwilligers wat gedaan moet worden in deze onzekere, maar ook bijzondere periode. Wij verrichten geen medische handelingen en zijn er niet voor zware huishoudelijke taken, maar onder­steunen u en uw mantelzorger.

Onze vrijwilligers kunnen taken overnemen van u als mantelzorger, zodat u even afstand kunt nemen en tijd voor uzelf hebt. Weten dat er iemand aanwezig is, kan de rust geven die op dat moment zo nodig is.

VPTZ-vrijwilligers krijgen een gedegen opleiding en volgen regelmatig trainingen om hun vaardigheden op peil te houden. Daarnaast worden de vrijwilligers begeleid door deskundige coördinatoren”.

Contact