Advance Care Planning verbetert zorg in laatste levensfase

Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei 14 april 2022

Hoe kijkt u naar de toekomst? En wat is nú belangrijk voor u? Binnen vijf tot tien jaar zullen zorgverleners in het ziekenhuis standaard deze vraag stellen aan kwetsbare ouderen en ongeneeslijk zieke patiënten. Ze maken onderdeel uit van advance care planning. Deze methodiek bereidt patiënten voor op de laatste levensfase en vergroot de kans op passende zorg.

Diverse ziekenhuizen, zoals het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, Universitair Medisch Centrum Groningen en   De Gelderse Vallei in Ede zijn al druk bezig met het implementeren van deze methodiek. Het komt erop neer dat zorgverleners gericht inventariseren wat de wensen, behoeften en verwachtingen van hun patiënten zijn over de nabije toekomst.

Een nabije toekomst waarin ook het sterven, en de zorg die daarvoor nodig is, benoemd én besproken wordt. Advance care planning, of vroegtijdige/proactieve zorgplanning zoals ziekenhuizen het veelal noemen, is dan ook nauw verbonden met palliatieve zorg.

Lees meer in het artikel van Rob Bruntink:

 

Contact