ACP driejarig project van start in de regio Gelderse Vallei; terugblik 13 april

Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei 09 mei 2023

Op 13 april is de kick-off gegeven voor een 3-jarig project binnen het netwerk Vallei Vitaal waarin het ziekenhuis samenwerkt met de Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV), 7 regionale Verpleeg-en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) organisaties, Menzis, Pro Persona en UMC Utrecht. De avond was zeer druk bezocht met deelnemers vanuit de verschillende zorgorganisaties met wisselende achtergronden en een inwoner uit de regio.

Een van de kernthema’s van het netwerk is ouderenzorg. Binnen dit thema is Advance Care Planning (ACP) of te wel Proactieve zorgplanning een centraal thema voor de komende jaren waarin we de zorg en sociaal domein willen verbinden. Hiervoor is recentelijk een ZonMw subsidie toegekend voor het project getiteld: Doorontwikkeling en implementatie Regionaal Zorgpad Advance Care Planning in de Gelderse Vallei.

Essentiële Projectonderdelen van ACP in de regio:

  • Domein overstijgend Zorgpad
  • Scholingsprogramma 
  • Communicatiecampagne rondom ACP
  • Digitale verslaglegging / gegevensuitwisseling

Het is een ontwikkel- en implementatieproject gekoppeld aan gedegen wetenschappelijk onderzoek op het gebied van implementatie van uitkomsten en effecten op zorg waarbij we inwoners en patiënten ook actief betrekken.

Kick-off

Marjolein de Jong (voorzitter stuurgroep Vallei Vitaal) opende de avond met het belang om gezamenlijk ACP uit te dragen en door te ontwikkelen. Tijdens de kick-off werden inspirerende presentaties gegeven door Elvira Schouten (kaderhuisarts ouderenzorg), Carin de Ruijter-Oosterman (gespecialiseerd verpleegkundige longziekten en palliatieve zorg bij Opella) en Dave Tjan (Intensivist Ziekenhuis Gelderse Vallei) over het belang van ACP binnen hun organisatie.

Mariette de Vries (senior consultant Mura Zorgadvies) gaf een toelichting op het te starten gezamenlijke ACP project in de Vallei Vitaal regio. Zij is projectcoördinator voor dit project,

Hennita Schoonheim (directeur-bestuurder Acanthis/ projectleider ACP Drenthe) en Karen de Groot (programma manager ouderenzorg bij NeoHuisartsenZorg Nijmegen) gaven daarna een prachtig overzicht over de aanpak van ACP in zowel de Drenthe regio als wel in de regio Nijmegen.

De avond werd afgesloten met plenaire discussie waarbij duidelijk werd dat het belang van ACP en de verbinding in de keten met adequate informatie overdracht door iedereen als zeer belangrijk wordt gezien. Op een oproep van Eline van Lummel en Hans van Delden aan VVT organisaties en huisartsen om mee te doen aan de pilot werd reeds enthousiast gehoor gegeven. Emmy Maats werd voorgesteld als de nieuwe arts-coördinator en onderzoeker voor dit project.

Samen met alle betrokken partners binnen Vallei Vitaal zijn we zeer gemotiveerd om ACP ketenbreed te ontwikkelen en te implementeren en gezamenlijk de zorg voor onze patiënten te verbeteren.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u mailen naar : acp@zgv.nl of  info@mura.nl

bron: ZGV op linked in april 2023

Vanuit het Netwerk PZ regio Gelderse Vallei sluit de Netwerkcoordinator aan bij verschillende projectgroepen van dit ACP traject. Veel partijen uit netwerkorganisatie Vallei Vitaal zijn ook aangesloten Netwerkpartner.

Contact