Verslag VPTZ Bijeenkomst 27 februari 2024

Nieuws NPZ Eemland 14 maart 2024

Inzet vrijwilligers in de palliatieve zorg

Op 27 februari werd door Laetitia Schillemans (gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg, consulent PTMN, Ambassadeur PaTz) en Rosa Draaisma (beleidsadviseur Lobby & Belangenbehartiging bij de landelijke VPTZ) een bijeenkomst georganiseerd met VPTZ coördinatoren, PaTz deelnemers, huisartsen en wijkverpleegkundigen en de netwerkcoördinator uit de regio Eemland. 

De bijeenkomst was naar aanleiding van het project PaTz en VPTZ: Samen méér betekenen voor patiënten in de laatste levensfase en hun naasten. Er werd gebrainstormd over een aantal vragen rondom de inzet van vrijwilligers in de laatste levensfase. Ondanks dat de verwijzers en zorgmedewerkers op de hoogte zijn van deze mogelijkheid, worden deze nog onvoldoende ingezet. 

We hebben met elkaar gesproken over de mogelijke onderliggende oorzaken en de oplossingen. Herhaaldelijk aanbieden, uitleggen wat de mogelijkheden zijn en al in een vroeg stadium de vrijwilligers inzetten zijn een aantal van de genoemde oplossingen. De PaTz beleidsmakers gaan hiermee verder.

Wat doen de VPTZ-vrijwilligers?

De VPTZ-vrijwilligers zijn speciaal opgeleid om ondersteuning te bieden in de laatste levensfase. Zij bieden een luisterend oor en geven tijd en aandacht aan de patiënt en hun naasten. Vaak is ‘er zijn’ al heel waardevol. Samen met de mantelzorgers en de beroepsmatige zorg doen de vrijwilligers wat gedaan moet worden in deze onzekere, maar ook bijzondere periode.

Zij verrichten geen medische handelingen en zijn er niet voor de zware huishoudelijke taken, maar ondersteunen daar vaak wel bij. Vrijwilligers kunnen taken van de mantelzorgers overnemen, zodat zij even afstand kunnen nemen en tijd voor zichzelf hebben. Weten dat er dan iemand aanwezig is, kan de rust geven die op dat moment zo nodig is. Ook bieden de vrijwilligers de mantelzorgers emotionele ondersteuning.

Opleiding

De vrijwilligers krijgen een gedegen opleiding en volgen regelmatig trainingen om hun vaardigheden op peil te houden. Ze worden door deskundige coördinatoren begeleid. Deze coördinatoren gaan, zodra er een hulpverzoek binnenkomt, op zoek naar een vrijwilliger die het beste past bij de betreffende cliënt en diens omstandigheden. Een goede klik is natuurlijk erg belangrijk.

Bron: www.vptz.nl. Op deze website zijn ook alle gegevens te vinden van vrijwilligersorganisaties in de regio Eemland.

Contact

Laetitia Schillemans, gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg, consulent PTMN, Ambassadeur PaTz. Contact: laetitia@hartvoorpalliatievezorg.nl

Rosa Draaisma, beleidsadviseur Lobby & Belangenbehartiging landelijke VPTZ. Contact: rdraaisma@vptz.nl
Meer info: www.vptz.nl, Peper voor de PaTz 

Contact en nieuwsbrief