Vacature bestuursadviseur/-secretaris

Nieuws NPZ Eemland 04 september 2023

Vacature

De kwartiermakers van de toekomstige Landelijke Vereniging van Regionale Netwerken Palliatieve Zorg (vanaf hier vereniging i.o.) zoeken een enthousiaste, communicatieve en diplomatieke bestuursadviseur/-secretaris die een proactieve bijdrage levert aan het oprichtingsproces en daarna functioneert als rechterhand van het bestuur van de vereniging i.o.

Aanleiding

De regionale netwerken palliatieve zorg in Nederland willen zich verenigen in één landelijk platform dat hen op landelijk niveau vertegenwoordigt en de belangen behartigt. De regionale netwerken hebben als doel bij te dragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven op basis van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten. Er zijn op dit moment 66 netwerken palliatieve zorg; regionale samenwerkingsverbanden bestaande uit bij palliatieve zorg betrokken organisaties. Sinds de zomer van 2023 zijn zes kwartiermakers actief met de vorming van een landelijke vereniging. Streefdatum is 04-12-2023.

Doel van de functie

De bestuursadviseur ondersteunt en adviseert de kwartiermakers/het bestuur van vereniging i.o. op strategisch, tactisch en operationeel niveau en draagt bij aan het realiseren van (nog verder aan te scherpen) doelstellingen, communicatie en besluitvormingsstructuur van de vereniging i.o.
De ondersteuning/het advies is organisatorisch, juridisch en beleidsmatig van aard en gericht op 1) het verbinden van de netwerken onderling en 2) de belangenbehartiging richting diverse landelijke stakeholders. Tot 2026 is daarnaast de realisatie van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg 2 (NPPZ2) een belangrijk aandachtspunt. De functionaris ondersteunt de vereniging (i.o.) bij de inbreng in het programma en de afstemming hierover met de leden en andere partijen.

Profiel

De kwartiermakers zoeken een kandidaat met:
• een relevante academische opleiding, aangevuld met verschillende jaren (bestuurlijke)
werkervaring
• kennis op het gebied van beleid- en bestuurszaken en good governance
• kennis van (de organisatie van) de gezondheidszorg
• kennis van verandervraagstukken en verandertrajecten
• kennis van relevante wet- en regelgeving

Vaardigheden
• tactvol, overtuigingskracht, klantgericht
• omgaan met verschillende/tegengestelde (politieke) belangen
• communicatief sterk (zowel schriftelijk als mondeling)
• netwerker
• visie- en beleidsontwikkeling
• doorzettingsvermogen, organisatietalent en geduld
• organisatiesensitief en omgevingsbewust
• verbindend op inhoud en proces

Taken

De kandidaat:
• stelt speerpunten van de vereniging i.o. op, samen met de netwerken en stakeholders
• stelt (mede) de governancestructuur van de vereniging op en bewaakt deze
• bewaakt naleving van wetgeving, statuten, reglementen en procedures inzake governance
• ondersteunt het bestuur bij het optimaliseren, doorvoeren en het in controle houden van de
organisatie om in overeenstemming te werken met de geldende wet- en regelgeving
• adviseert over vraagstukken, visie en de strategie van de vereniging i.o. op diverse
vakgebieden op basis van relevante ontwikkelingen (in- en/of extern)
• werkt vraagstukken en beleidsnotities uit en verzorgt de informatievoorziening over de
vereniging
• bereidt besluitvorming voor het bestuur voor en schakelt waar nodig externe deskundigheid
in om tot juiste afwegingen te komen
• zorgt voor verslaglegging en follow up van de gemaakte afspraken
• bewaakt de planning- en controlcyclus

Aanbod

Je komt in dienst van de Stichting Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) die ondersteuning biedt aan verschillende landelijke partijen die actief zijn in de palliatieve zorg. Tot en met december 2023 werk je in opdracht van de kwartiermakers en daarna voor het te vormen bestuur van de vereniging i.o. Wij bieden:

• een uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief en (visie)ontwikkeling
• een aanstelling voor de periode van één jaar
• een dienstverband met een omvang van 20 uur per week
• arbeidsvoorwaarden die passend zijn bij de functie (FWG 60)
• de functie wordt ondergebracht bij de stichting PZNL.

Reacties

Een korte motivatie, vergezeld van een recent CV, ontvangen wij graag vóór 18 september 2023 via

h.buikema@dichtbij.coop. Wil je eerst meer informatie, neem dan contact op met een van de kwartiermakers

• Jacqueline Tijhaar, netwerkcoördinator palliatieve zorg Groningen, tel.nr.06-27455066
• Raymond Levering, netwerkcoördinator palliatieve zorg Twente, tel.nr. 06-31138070
• Berdine Koekoek, netwerkcoördinator palliatieve zorg Oost-Veluwe tel.06-36581651
 
  De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 25-29 september.

  Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Contact en nieuwsbrief