Vacature: Ambtelijk ondersteuner

Nieuws NPZ Eemland 31 januari 2023

Iedereen verdient een mooi en betekenisvol levenseinde. Palliatieve zorg draait om patiënten en hun naasten en moet inspelen op hun waarden, wensen en behoeften. Door mensen die deze intense periode ervaren hebben te betrekken bij projecten in onderzoek, onderwijs en zorgpraktijk, kan de zorg voor deze doelgroep verbeterd worden. Voel jij je hier door aangesproken? Dan kan deze functie zomaar iets voor jou zijn.

Wat breng jij mee?

 

 • Ervaring en affiniteit met mensen in de palliatieve fase en hun naasten
 • Kennis van en ervaring met het organiseren en ondersteunen van de inbreng van het patiënten/ naastenperspectief in de zorg
 • In staat om in samenspraak met de raad en het COT visie en beleid op patiënten/naastenparticipatie bij Septet te ontwikkelen en in te bedden
 • In staat om opbrengsten van bevraging van ervaringsdeskundigen om te zetten in bondigeconclusies
 • In staat om goed om te gaan met weerstand en om de weg te vinden in soms complexe verhoudingen in de organisatie
 • Toegankelijk, ondersteunend, verbindend en waar nodig sturend
 • Proactief, creatief en enthousiasmerend
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
 • Opleiding: HBO-denkniveau

Wat ga je doen?

 • PNraad faciliteren 
  • Raadsleden komen tot hun recht en kunnen hun ervaringskennis inzetten 
  • PNraad is op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het land en bij Septet
  • Raadsleden leveren inbreng bij actuele thema’s, projecten, bijeenkomsten en beleid 
  • PNraad neemt initiatief voor eigen activiteiten en legt die voor aan het COT
  • 3-4x per jaar live of online overleg PN raad: overleg organiseren, correspondentie verzorgen, agenda opstellen i.o.m. de voorzitter, actieve rol in het overleg 
 • PNraad ontwikkelen, positioneren en verankeren 

  • Positie, visie en uitgangspunten PNraad verder verankeren en uitdragen
  • Mogelijkheden voor inbreng PNraad signaleren en benutten 
  • Aantal leden van de raad op peil houden, wervingsacties uitzetten 
PNraad verbinden met een ‘achterban’ van patiënten en naasten 

 • PNraad en COT verbinden 
  • PNraad en Coördinatieteam zijn continu in verbinding, de ondersteuner zorgt daar samen met de voorzitter van de PNraad voor 
  • Het PNperspectief staat structureel op de agenda als vanzelfsprekend uitgangspunt van alle aciviteiten van Septet 
 • Adviezen e.d. opstellen 

 • Informeren van betrokkenen intern en extern over PNparticipatie, onze visie en de praktijk
 • Signaleren en ontwikkelen van manieren om PNparticipatie bij Septet vorm te geven 


Wat bieden wij jou?

 • Zzp-contract voor 1 jaar met de intentie tot verlenging
 • Max. 100 uur per jaar à 60 euro p.u. incl. BTW
 • De vrijheid om je uren zelf in te delen
 • Secretariële ondersteuning is in beperkte mate aanwezig
 • De functie valt onder Septet en wordt gefaciliteerd door de Academische Werkplaats Palliatieve Zorg van het Julius Centrum UMC Utrecht

Wie is Consortium palliatieve zorg Midden-Nederland Septet

Het consortium palliatieve zorg Septet zet zich in om verbinding en kwaliteit te realiseren in zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek in Midden-Nederland. In Septet werken zeven netwerken palliatieve zorg, onderwijsknooppunt palliatieve zorg Midden-Nederland, Expertisecentrum Palliatieve Zorg en de Academische Werkplaats Palliatieve Zorg van de afdeling huisartsgeneeskunde van het UMC Utrecht samen. Zij worden hierbij ondersteund door de landelijke organisatie PZNL. Besluitvormend orgaan van Septet is het Coördinatieteam (COT). Inbreng van het perspectief van patiënten en naasten is hierbij essentieel.

Meer weten of reageren?

Neem dan uiterlijk 24 februari 2023 contact op met Margriet Wanders: m.wanders@careyn.nl, lid van het Coördinatieteam van Septet. Vermeld bij een sollicitatie je motivatie en cv. 


Je kunt de gehele vacature (PDF) hier bekijken. (Inclusief meer informatie over de organisatie.)
 

Contact en nieuwsbrief