Terugblik bijeenkomsten 'Weet u wat u wilt' Eemland

Nieuws NPZ Eemland 11 december 2023

De afgelopen maanden zijn er diverse informatiebijeenkomsten geweest voor de inwoners van de regio Eemland, met als thema ‘Weet u wat u wilt?’. Mensen worden uitgenodigd om tijdig na te denken en te praten over de wensen in de laatste levensfase. De bijeenkomsten door heel Nederland gegeven, waarbij door het Amsterdam UMC direct onderzoek is gedaan naar de effectiviteit ervan. Een paar belangrijke uitkomsten van dat onderzoek zijn:

  • 1 op de 4 ouderen is door de bijeenkomst gaan praten met hun huisarts over hun wensen
  • Na de bijeenkomst praten meer ouderen met hun familie en vrienden over hun wensen. Voor de bijeenkomst was dat 59%, erna 83%.

Wil je meer lezen over de uitkomsten van het onderzoek? Klik hier.

De eerste bijeenkomst

Op 22 september 2022 vond de eerste bijeenkomst plaats in de regio Eemland. Dit gebeurde in De Don Boscozaal in de Sint Martinuskerk in Hoogland en werd georganiseerd in samenwerking met huisartsenpraktijk Berkenlaan. De bijeenkomsten zijn voortgekomen uit het onderzoeksproject "In gesprek met de burger" van het Amsterdam UMC en hebben hun weg gevonden naar het NPZ Eemland. We realiseerden ons destijds nog niet dat dit het begin was van een reeks zeer succesvolle bijeenkomsten in onze regio. In 2023 hebben we in de hele regio Eemland meer dan 11 bijeenkomsten georganiseerd!

Effectieve bijeenkomsten

De opzet waarin we deze bijeenkomsten organiseren en uitvoeren blijkt effectief te zijn. We werken over het algemeen samen met huisartsenpraktijken of gezondheidscentra. Wij leveren alle materialen aan, en zij maken een selectie uit hun patiëntenbestand. De aanmeldingen verlopen via de website van het netwerk palliatieve zorg, en de duo-presentatie wordt verzorgd door een huisarts en ondergetekende. Ook zijn er sleutelfiguren te gast, zoals afgevaardigden van het steunpunt mantelzorg uit de gemeente, het dichtstbijzijnde hospice (Proxima), het Centrum voor Levensvragen, en de wijkverpleging of thuiszorg. Dit vormt een uitstekende mix van disciplines die grotendeels de vier domeinen van palliatieve zorg bestrijken.

Naast de samenwerking met gezondheidscentra en huisartsenpraktijken hadden we ook de eer om een bijeenkomst te organiseren op initiatief van het ouderenplatform Power uit Amersfoort. In dat geval hebben we Amersfoorter Amnon Weinberg, specialist ouderengeneeskunde en SCEN-arts, betrokken als mede-presentator. Er heeft ook een bijeenkomst plaatsgevonden tijdens een overleg van predikanten in Bunschoten. Zij wilden zich vooral laten informeren over de medische kant van de zorg. Het is prachtig om op deze manier diverse doelgroepen te bedienen en het verhaal te verspreiden.

Zoals jullie weten, heeft Willemien Schep dit jaar het netwerkcoördinatorstokje van Marian Hoeijmakers overgenomen, inclusief haar enthousiasme voor deze bijeenkomsten. Samen met Marieke de Korte van Huisartsen Eemland hebben we een mooi en duidelijk verhaal geformuleerd voor de aangesloten praktijken in de regio, en we zijn van plan deze koers in 2024 voort te zetten. We beginnen op 10 januari met een bijeenkomst in het Klokhuis samen met gezondheidscentrum Schuilenburg.

Waarborgen samenwerking

Daarnaast ben ik door de netwerken palliatieve zorg Midden-Nederland aangesteld om het komende jaar deze bijeenkomsten te waarborgen en te koppelen aan bestaande initiatieven zoals het Alzheimercafé, Café Doodgewoon, enzovoorts. Ook ligt er voor mij de taak om de presentatie geschikt te maken voor andere doelgroepen, zoals mensen met een niet-westerse achtergrond, jongeren en mensen met dementie en hun naasten. Daarover later meer! Als je interesse hebt om zo'n bijeenkomst te organiseren, kun je een bericht sturen naar ondergetekende via info@weetuwatuwilt.nl of telefonisch via 06-26166044. Dank voor de aandacht en wie weet tot later!

Robin Zuidam
Voorzitter Stichting Het Bezinningshuis en ambassadeur voor de netwerken palliatieve zorg Midden-Nederland.
https://www.weetuwatuwilt.nl/

Contact en nieuwsbrief