Nieuws NPZ Eemland 06 februari 2023

Als je te horen hebt gekregen dat je ongeneeslijk ziek bent zet dat je leven op de kop. Ook als je al lange tijd te kampen hebt met chronische ziekte(n) of op een zekere leeftijd erg kwetsbaar bent geworden, is dat ingrijpend. Je bent in je laatste levensfase aange­komen. Hoe zal dat gaan? Hoe zal dat zijn, voor jou, voor je naasten? Je hebt vragen en bent misschien onzeker.

De Regiogids 'Over Palliatieve Zorg’ biedt je waardevolle informatie. Palliatieve zorg richt zich op wat voor jou en je naasten van waarde is in de laatste levensfase. Zorg en behandeling zijn niet meer op genezing gericht, maar op jouw welzijn. Palliatieve zorg kan je leven positief beïnvloeden.

Palliatieve zorg in de regio

De Regiogids wil je informeren over wat palliatieve zorg is en kan betekenen. En wil je de richting wijzen naar wat in de regio Eemland aan palliatieve zorg voorhanden is. Mensen die zelf of in hun omgeving te maken hebben (gehad) met de laatste levensfase vertellen over hun ervaringen en zorgverleners spreken over hun hart voor de palliatieve zorg.

Het is belangrijk om je goed te informeren. Daardoor ben je beter in staat om met je geliefden, de mensen om je heen en met je arts en andere zorgverleners te praten over wat je wilt en nodig hebt. Dit helpt om jou de beste zorg en ondersteuning te bieden, op het moment dat dit er toe doet. Daarom vind je in deze gids allerlei verwijzingen naar plekken waar je nog meer informatie kunt vinden.

Initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Eemland.

De partners in dit samenwerkingsverband zetten zich in voor beschikbare, passende en deskundige zorg in de regio. De netwerkcoördinator is het aanspreekpunt.

Wij hopen dat deze Regiogids eraan bijdraagt dat iedereen in de regio de weg kan vinden naar palliatieve zorg. Samen maken we goede palliatieve zorg mogelijk!

Klik hier om de Regiogids ‘Over Palliatieve Zorg’ te downloaden.

Voorkant Regiogids

Regiogids-PZ-Eemland-voorzijde.jpg

Contact en nieuwsbrief