Gevarieerd scholingsprogramma voorjaar !

Nieuws NPZ Eemland 24 januari 2022

De onderwerpen waar we scholing over organiseren dit voorjaar zijn:
1. De nieuwe richtlijn palliatieve sedatie - in concept - voor artsen en verpleegkundigen. Digitaal. 15 februari en 8 maart

2. Hoop sterft als laatste. Over de omgang met hoop bij ongeneeslijk zieke mensen. Een webinar op 24 februari.

3. Stoppen met Eten en Drinken, om het sterven te bespoedigen. Op locatie bij Sherpa. 14 maart

4. Hoe ga jij als verzorgende te werk in de stervensfase? Een tweeluik. Op locatie. in april

Voor meer informatie en aanmelden zie op deze website onder zorgverleners/deskundigheidsbevordering/scholingen in de regio, of via de homepage

Contact en nieuwsbrief