Nieuw: Handboek Psychiatrie in de laatste levensfase

Nieuws NPZ Eemland 05 juli 2022

Handboek Psychiatrie in de laatste levensfase

Bij het voorjaarcongres in mei van dit jaar is het handboek ‘Psychiatrie in de laatste levensfase’ uitgekomen. Heidi de Kam (verpleegkundig specialist ambulante ouderenpsychiatrie GGz Centraal Eemland) heeft samen met Joris van de Vlugt (psychiater Antes/Parnassia) en Radboud Marijnissen (psychiater Universitair Medisch Centrum Groningen) in dit handboek een hoofdstuk over palliatieve zorg in de psychiatrie geschreven.

Het handboek brengt wetenschappelijk kennis en klinisch ervaringen over de laatste levensfase in de geestelijke gezondheidszorg samen.

  • Deel 1 bespreekt de dood vanuit medisch, psychologisch, sociologisch, religieus-spiritueel, ethisch en juridisch perspectief
  • Deel 2 beschrijft de psychiatrische aandoeningen in de laatste levensfase
  • Deel 3 is helemaal gewijd aan de palliatieve psychiatrische en crustatieve zorg
    (zorg die wordt gekenmerkt door het aanbieden van externe structuren waarin de patiënt met ernstige psychiatrische aandoening maximaal zichzelf kan zijn. De leefomgeving wordt aangepast aan de patiënt en niet omgekeerd. Het is gericht op beheersing van hinderlijke symptomen die kwaliteit van leven in de weg staan en niet op symptoomverbetering
  • In deel 4 krijgen diverse aspecten van doodswensen, waaronder suïcidaliteit en euthanasieverzoeken, aandacht

Wil je het handboek zelf lezen?

Dan kun je het hier bestellen.

Onderzoeksartikel

Verder is afgelopen juni in het Tijdschrift voor Psychiatrie het onderzoeksartikel van Heidi de Kam en Jeroen Deenik over ‘Symptoommonitoring bij psychiatrische patiënten in de palliatieve fase’ verschenen. Het artikel gaat over de bruikbaarheid van het Utrecht Symptoom Dagboek (USD) en de symptoomlast van patiënten met een psychiatrische stoornis in de palliatieve fase.

Meer weten?

Dan kun je het artikel hier lezen.

Contact en nieuwsbrief