Jaaroverzicht NPZ Eemland 2022/23

Nieuws NPZ Eemland 05 februari 2023

De leden van het Netwerk Palliatieve zorg bundelen hun krachten om passende palliatieve zorg te bieden aan mensten met een levensbedreigende aandoening, of grote kwetsbaarheid, én hun naasten.

Het netwerk zorgt voor eenduidige informatie over en toegang tot goede palliatieve zorg. Aan ieder die dit nodig heeft. waar die ook verblijft.

Klik hier om het overzicht te bekijken. Je vindt de resultaten van 2022 en plannen voor 2023.

Contact en nieuwsbrief