Inspiratienota 'Stervelingen'

Nieuws NPZ Eemland 20 december 2021

“'Waar hebben jullie het over?' Vraag ik als ik thuiskom en mijn man en zijn driejarige kleindochter in gesprek zie. 'Over de dood' zeggen ze beide monter. Niet dat er een directe voor is, maar de peuter heeft nu heel veel.”

Zo start Jet Bussemaker de inspiratie van de Raad voor de Samenleving onlangs uitbracht. Een rapport om de dood meer toe te laten. De datum waarop we allemaal sterfelijk zijn. Dat het normaal en goed is om daarover met elkaar te spreken.

Veel organisaties en organisaties maken zich sterk voor een palliatieve benadering, om goed te léven tot het einde. Daar hoort een goed gesprek over het levenseinde bij. Daar hoort bij dat je de intense ervaringen van verdriet, machteloosheid, rouw er kunt laten zijn. Sterker nog: het delen van die gevoelens, hoe moeilijk ook, het geeft lucht, inspiratie, veerkracht, toekomst. Rituelen kunnen daarbij helpen, waar woorden niet volstaan.

Wij bevelen de inspiratienota van harte aan en nog meer aan: wij bevelen het gesprek aan over het leven, waar moordheid onlosmakelijk onderdeel van is.

Lees 'Stervelingen - Beter samenleven met de dood'  

ontleend aan nieuwsbericht Agora

Contact en nieuwsbrief