Eerste Palliactief Award voor Alexander de Graeff

Nieuws NPZ Eemland 27 mei 2021

Tijdens het Nationaal Congres Palliatieve Zorg op 5 november 2020 is de eerste Palliactief-award uitgereikt aan internist-oncoloog dr.Alexander de Graeff. De Graeff kreeg de award omdat hij met zijn werk een blijvende impact op de ontwikkeling van de palliatieve zorg in Nederland heeft. Karin van der Rijt, voorzitter Palliactief, gaf bij de uitreiking van de award aan dat van de 8 voordrachten die waren binnengekomen, er 4 voor De Graeff waren.

Met zijn werk als internist-oncoloog in het UMC Utrecht, hospice-arts in academisch hospice Demeter en als lid van het consultatieteam Palliatief Team Midden Nederland draagt hij bij aan een veelheid aan onderdelen van de palliatieve zorg: zorg, onderwijs, onderzoek, consultatie. Het juryrapport is lovend over zijn inspanningen met betrekking tot de initiatie van de 8-daagse, de opleiding palliatieve zorg voor medisch specialisten en de ontwikkeling van de  richtlijnen palliatieve zorg . Zonder Alexander zou  Pallialine  in de huidige vorm niet bestaan. Alexander heeft niet alleen inhoudelijk een belangrijke bijdrage geleverd aan tal van richtlijnen, hij heeft ook bevorderd dat de richtlijnen in toenemende mate worden gebaseerd op wetenschappelijke kennis.

Meer over Palliactief en de Palliactief Award Palliactief  is de multidisciplinaire beroepsvereniging voor professionals werkzaam in de palliatieve zorg. De Palliactief Award wordt toegekend aan zorgprofessionals die een prominente en fundamentele bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling en inbedding van palliatieve zorg in Nederland. Dat kan zijn op het gebied van patiĆ«ntenzorg, onderwijs, onderzoek en management in de palliatieve zorg.  

Contact en nieuwsbrief