Nieuws NPZ Palliatieve Zorg Arnhem en de Liemers 19 mei 2022

Met dit Profiel Palliatieve Zorg Verpleegkundige wil het bestuur V&VN Palliatieve Zorg een bijdrage leveren aan de professionalisering van de verpleegkundige die frequent zorg verleent aan mensen met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Omdat het op dit moment ontbreekt aan een erkende opleiding kan hiermee nog niet gesproken worden van een volwaardig expertisegebied 'Palliatieve Zorg Verpleegkundige'. Een erkende opleiding is noodzakelijk om als 'specialist palliatieve zorg '(kwaliteitskader palliatieve zorg NL, 2017) gekwalificeerd te kunnen worden. Beide zijn een voorwaarde voor de positionering van de verpleegkundige werkzaam in de meer complexe palliatieve zorg.

Lees meer
 

Contact en aanmelden nieuwsbrief