Ontdek de wereld van de palliatieve zorg

Uitnodiging-23-01-2024-ontdek-de-wereld-(2).png

Beste betrokkene bij de palliatieve zorg,

Graag nodigen wij jou uit voor de werkconferentie van het Netwerk Palliatieve ZorgAmsterdam|Diemen. Een conferentie waarin ontmoeten, kennisdelen en elkaar inspirerenvoorop staat.

Ontdekmarkt
Op deze markt vind je allemaal goede voorbeelden over palliatieve zorg. Kijk, ga in gespreken neem deze voorbeelden mee.

Workshops
Naast een kort plenair programma, zijn er twee workshoprondes met een workshop naarkeuze en een korte verrassende intermezzo per ronde.

Er is de keuze uit:

 1. Navigate; ondersteuning aan ouderen met kanker
 2. Palliatieve zorg bij mensen met de ziekte van Huntington start eerder dan je denkt! .
 3. Immuuntherapie breder dan je denkt. Of toch niet?

Na elke ronde volgt een gezamenlijke verrassing.

Panelgesprek
Parallel aan dit programma zijn er drie innovatietafels die concreet aan een vraagstukwerken.

 • Het beïnvloeden van de SEH-opnames van mensen in de palliatieve fase.
 • In gesprek komen over de toekomst met mensen in de palliatieve fase (ACP).
 • Nacht-/waakzorg in de regio Amsterdam|Diemen.

Deelnemers worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Aan het eind van de werkconferentiebespreken we de opbrengsten van deze tafels tijdens een panelgesprek zodat iedereen erzijn/haar voordeel mee kan doen.

Goodiebag
Je gaat niet alleen naar huis met nieuwe ideeën over hoe jij de palliatieve zorg kuntverbeteren maar ook met een gevulde goodiebag om jou te inspireren.

12.00-13.00 uur Inloop en ontdekkingsmarkt Ontdek wat organisaties allemaal doen op het gebied van palliatieve zorg. Luister, kijk af en neem mee!

13.00-13.30 uur Plenair Zie mij! Welkom

13.30-14.45 uur Workshop & vraagstuk - ronde 1

14.45 -15.15 uur Pauze en bezoek ontdekkingsmarkt

15.15-16.30 uur Workshop & vraagstuk - ronde 2

16.30-17.00 uur Panelgesprek

Er is de keuze uit:
1. EU-Navigate: ondersteuning aan ouderen met kanker – José van Nus

Kom je in jouw praktijk ook ouderen tegen met kanker die niet weten hoe ze hulp en ondersteuning kunnen krijgen in het zorg- en sociale domein? Zo ja, dan kan het inzetten van een navigator helpend zijn.

In deze workshop gaan we in op het inzetten van een navigator, waarom we dit programma ontwikkeld hebben, wat het kan betekenen voor de cliënt, welke voorwaarden er aan verbonden zijn enz. Het zal een informatieve workshop zijn en we hopen dat er ook een navigator zal aansluiten om vanuit zijn of haar ervaring te kunnen vertellen.

Navigators zijn getrainde vrijwilligers die ouderen met kanker helpen om hun leven zo goed mogelijk te organiseren. Dit doen ze door ouderen in contact te brengen met instanties/hupbronnen die hen kunnen helpen. Zij kunnen mensen bijvoorbeeld helpen met het verbreden en onderhouden van hun sociale contacten, met het zoeken naar ondersteunende diensten (zoals vervoer of maaltijdservice) en ondersteunen bij het vinden van online informatie. Navigators helpen zo om de kwaliteit van leven van ouderen met kanker te verbeteren.

EU-Navigate is een project door: AUMC, Markant en Hospice Kuria

2. Palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Huntington start eerder dan je denkt! - Marsha Welman en Silvia Kok
De ziekte van Huntington is een erfelijke aandoening en kent een progressief verloop. De symptomen lijken op een combinatie van dementie, ALS , MS en de ziekte van Parkinson. Eén van de kenmerkende symptomen zijn de ´chorea´ (onwillekeurige/ongewilde bewegingen).

Ook op psychisch en sociaal vlak komen mensen met de ziekte van Huntington voor groteuitdagingen te staan. Net als bij veel andere progressieve ziektes en aandoeningen is aandacht voorpalliatieve zorg essentieel. Palliatieve zorg wordt nog regelmatig verward met palliatief terminalezorg. Palliatieve zorg richt zich op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Hierop ligt vooral denadruk.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Wie worden betrokken bij palliatieve zorg?
 • Wanneer is er sprake van palliatieve zorg bij de ziekte van Huntington?
 • Wat is het verschil tussen palliatieve zorg en palliatief terminale zorg?
 • Welke wensen en behoeften breng ik in kaart?
 • Hoe bespreek ik deze wensen en behoeftes en met wie?

3. Immunotherapie; breder dan je denkt, of toch niet? - William Koevoets en Rianne Kinkel
Een belangrijke ontwikkeling in de behandeling van kanker is immuuntherapie. Maar wat is ditprecies? En wist je dat er grofweg twee verschillende soorten immuuntherapieën zijn? Dezeworkshop neemt je mee naar deze behandelmethode, de bijwerkingen maar ook de resultaten.

Praktisch

Dag
: Dinsdag 23 januari 2024
Tijdstip : Inloop 12.00-13.00 uur en start programma om 13.00 uur
Locatie : De Thomas, Prinses Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam.
Parkeren : Parkeren in de buurt; € 5,00 per uur.
    Wil je parkeren in een parkeergarage?
    Q-park Mahler (€ 3,- per 18 min.) is het dichtste bij.

Uitnodiging-23-01-2024-ontdek-de-wereld-3.png

Of via deze link

 

 

 

Contact en nieuwsbrief