Aandacht vanuit VVAR Cordaan voor palliatieve zorg

Nieuws NPZ Amsterdam-Diemen 13 oktober 2023

De VVAR van Cordaan heeft in aanloop naar IDPZ, op 12 oktober een middag over Palliatieve Zorg georganiseerd. Bij Plekk in Amsterdam Noord kwamen ongeveer 100 medewerkers uit diverse geledingen bijeen. 

Er was een paneldiscussie over de vele facetten van palliatieve zorg, waarbij iedereen in de zaal onderwerpen kon inbrengen. Er werden in subgroepen lastige situaties met behulp van de CURA-methode besproken. En er werden interactieve situaties nagespeeld door acteurs van 'Making Sense togheter'. 

Allemaal met als doel om verpleegkundigen, verzorgenden en andere medewerkers te versterken bij hun zorg in de palliatieve fase. 

Contact en nieuwsbrief