Cordaan - IDPZ '23

Nieuws NPZ Amsterdam-Diemen 11 oktober 2023

De expertisegroep palliatieve zorg van Cordaan vraagt deze week aandacht voor palliatieve zorg. Elke dag wordt er in het kader van de internationale dag van de palliatieve zorg een artikel gedeeld dat iedereen werkzaam bij Cordaan, kan lezen. Het doel is bewustwording vergroten en verhalen te delen. De expertisegroep heeft ons een inkijkje gegeven hoe de waarderingskaart deze week wordt ingezet door foto's met ons te delen.

Het eerste artikel gaat over de folder 'bent u voorbereid op uw laatste levensfase'. Leden van de expertisegroep van Cordaan hebben meegewerkt deze folder te ontwikkelen.

Contact en nieuwsbrief