PaTz-groepen ofwel Palliatieve Thuiszorgteams

Nieuws NPZ Palliatieve Zorg Achterhoek, Oost-Achterhoek, West-Achterhoek en regio Zutphen 21 februari 2022

Inmiddels zijn er in onze regio een aantal PaTz-groepen gestart. Huisartsen Marijke den Braven en Daan Teunissen lichten toe wat een PaTz-groep is en wat het oplevert. Marijke Den Braven: In een PaTzgroep (ongeveer 6 maal per jaar) ontmoeten huisartsen en wijkverpleegkundigen uit een werkgebied (bij ons in Brummen een dorp, 3 praktijken en 4 thuiszorgorganisaties) elkaar om palliatieve patiënten te bespreken en van elkaar te leren.

Daarnaast kunnen  er aan de hand van een “register” (wat een dynamisch register is gezien de doorloop van patiënten) kwetsbare patiënten onder de aandacht gebracht worden; hiervoor hoeft een patiënt dus nog niet terminaal te zijn; het kan ook de hele broze oudere of de patiënt met een chronische ziekte als hart- of nierfalen of bv ernstig COPD betreffen. Tevens is er ruimte  voor deskundigheidsbevordering; elke PaTzgroep heeft een consulent palliatieve zorg (Fibula) die de expertise inbrengt.

Afhankelijk van hoe je PaTzgroep draait krijgen de diverse onderwerpen een grotere of kleinere rol. Dit zal zich per groep uitkristalliseren in de top der tijd. Bij ons in Brummen is dat inmiddels vooral elkaar ontmoeten en actuele casuïstiek bespreken. Meerwaarde voor de zorgverlener: kortere lijnen, deskundigheidsbevordering, patiënten blijven monitoren ook al zijn ze niet terminaal. Meerwaarde voor de patiënt: zorgverleners weten elkaar te vinden, geen onnodige (ziekenhuis-)zorg in de palliatieve fase, op tijd ACP-gesprekken aangaan.

Huisarts Daan Teunissen: in onze PaTz groep in Dinxperlo komen alle domeinen aan bod. Met name ook het existentiële/zingevingsdomein. Verder levert het overleg mij het volgende op: kennisverbreding, korte overleglijnen, instellingsoverstijgend samenwerken, reflectie en kritisch kijken naar ons eigen handelen in een veilige omgeving en dus kwaliteitsverbetering en intervisie. Dit alles wordt ondersteund door een registratiesysteem wat er mede voor zorgt  dat ook vroegtijdige zorgplanning (ACP) en een goede overdracht naar de ANW-dienst wordt gestimuleerd. Tenslotte kunnen bepaalde thema's naar boven komen die gebruikt kunnen worden voor regionale scholingsonderwerpen.

Het opzetten van PaTz-groepen is een mooie uitdaging. Naast alle voordelen zijn er ook wel wat drempels weg te nemen. Voor meer informatie: kijk op de www.patz.nu.

Contact