Nieuws NPZ Palliatieve Zorg Achterhoek, Oost-Achterhoek, West-Achterhoek en regio Zutphen 03 juni 2022

Proactieve zorgplanning, of Advance Care Planning (ACP), is belangrijk om te zorgen dat zorg, ondersteuning en behandeling aan mensen in de laatste fase van het leven aansluit bij wat zij belangrijk vinden en de kwaliteit van leven verhoogt.

Met het project Passende zorg in de laatste levensfase1 willen we in de Achterhoek bevorderen dat zorgverleners tijdig het gesprek hierover aangaan met patiënten, en dat actuele informatie over de door patiënt aangegeven wensen en afspraken gedeeld en bekend is bij alle betrokken verantwoordelijk zorgverleners.

Ter ondersteuning daarvan biedt dit document een overzicht van beschikbare hulpmiddelen en instrumenten voor ACP (niet uitputtend). Het is te gebruiken als bibliotheek, waar je als zorgverlener naar eigen inzicht een instrument uit kan pikken passend bij de situatie. Het is een levend document, dat bij nieuwe inzichten geactualiseerd wordt.

 

Contact