‘Wij zijn er voor u’

Nieuws NPZ Palliatieve Zorg Achterhoek, Oost-Achterhoek, West-Achterhoek en regio Zutphen 15 april 2024

Veel mensen willen de laatste fase van hun leven thuis doorbrengen. In hun eigen vertrouwde omgeving, omringd door mensen die van hen houden. Voor alle betrokkenen is dit een intensieve periode waarbij hulp van vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) een steun kan zijn.

Ondersteuning laatste levensfase, vrijwillig en kosteloos
‘Wij ondersteunen cliënt en mantelzorger, we bieden een luisterend oor, helpen bij de verzorging en signaleren eventuele veranderingen’, legt Janette Alink uit, die coördinator is bij VPTZ Zuid-West Achterhoek. ‘Wij zijn vrijwillig aanwezig in de thuissituatie van mensen in hun laatste levensfase. De ondersteuning die VPTZ biedt is kosteloos en kan in overleg overdag en/of ‘s nachts op elk gewenst moment worden ingezet.


Introductiecursus
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) zijn vrijwilligers die affiniteit hebben met mensen in hun laatste levensfase. Zij kunnen worden ingezet in thuissituaties, in hospices of op een palliatieve unit. Je kunt als vrijwilliger pas worden ingezet als je de verplichte introductiecursus volgens richtlijnen van VPTZ Nederland succesvol hebt afgerond. In deze introductiecursus komen onderwerpen aan bod zoals, communicatie, palliatieve sedatie en euthanasie, rouw en stervensfasen, veiligheid en hygiëne, maar ook tiltechnieken. Intervisie en training zijn belangrijk voor deze gespecialiseerde vrijwilligers, het zorgt ervoor dat zij hun betrokkenheid op professionele wijze in praktijk kunnen brengen.


Samenwerking
Samenwerking met professionele zorg, zoals huisartsen en thuiszorg is voor VPTZ van groot belang. Zij zijn onder meer verantwoordelijk voor beleid en verpleegtechnische handelingen. VPTZ is aanvullend, wij doen wat mantelzorgers ook doen’. Wij zijn er voor u, waarmee Janette eens te meer de rol van deze vrijwilligers onderstreept. ‘Als vrijwilliger hoef je geen zorgachtergrond te hebben om dit bijzondere werk te kunnen doen. Mocht je vrijwilliger willen worden: in de Achterhoek en Zutphen zijn verschillende VPTZ-organisaties. Maar weet vooral dat wanneer iemand in uw omgeving zijn of haar laatste levensfase thuis zou willen doorbrengen, dat VPTZ er kan zijn’, besluit Janette. ■ Meer informatie www.vptz.nl


Jeanette-Alink.png
 

Contact