Proactieve zorgplanning en evaluatie

In gesprek blijven met zorgprofessional en naasten

Anticperen op wat er komen gaat, ookwel 'proactieve zorgplanning' is een dynamisch proces van vooruitdenken, plannen en organiseren. Een zorgprofessional helpt hierbij en praat met jou en je naaste over levensdoelen, keuzes en welke zorg daar nu en in de toekomst bij past. Die gesprekken dragen bij aan je autonomie, aan het welbevinden en aan de kwaliteit van zorg. In een individueel zorgplan legt de zorgprofessional wat besproken is vast.

Praat op tijd over het laatste stuk van je leven

Het juiste moment om over palliatieve zorg te praten is heel persoonlijk. Wanneer en hoe bereid je je voor? Wat vind je belangrijk? Wat doe je met de tijd die je samen nog hebt? Alles begint met denken en praten over wat je wilt en nodig hebt. Zodat ook de laatste fase van je leven zo fijn mogelijk is. Op tijd praten vermindert angst en onzekerheid én maakt passende zorg mogelijk. Later kan je wellicht niet meer goed vertellen wat je wel of niet wilt. Zorg dat vooraf bekend is wie jou mag vertegenwoordigen als je dat zelf niet meer kan.

Delen ontzorgt

Bespreek wat jij belangrijk vindt met dierbaren, de (huis)arts of andere zorgprofessionals. Vooral bij moeilijke beslissingen moet degene die jou vertegenwoordigt goed geïnformeerd zijn. Neem iemand mee naar gesprekken. Wensen en behoeften onder woorden brengen is niet altijd eenvoudig; bovendien horen twee meer dan één.

Het wensenboekje “Als ik nadenk over mijn laatste levensfase dan wil ik graag...” geeft handvatten, inspiratie en tips voor gesprekken. Als wensen en behoeften bekend zijn, is vaak meer mogelijk dan verwacht. 

Waar kan over gesproken worden?

  • Hoe de ziekte zich ontwikkelt en welke behandelingen mogelijk zijn.
  • Wat nodig is om zo prettig mogelijk te leven.
  • Bespreek zorgen, wensen, behoeften en belangrijke waarden. Bijvoorbeeld waar je wilt sterven.
  • Bespreek hoe en met wie beslissingen genomen moeten worden. Wie mag je vertegenwoordigen als je dat zelf niet meer kan.
  • Wensen en behoeften veranderen soms. Op een besluit of afspraak kan je altijd terugkomen; ook als het is vastgelegd in een wilsverklaring. De zorg wordt steeds geëvalueerd om te kijken of aanpassingen nodig zijn.

In jouw zorgplan legt de zorgprofessional vast wat voor jou belangrijk is, wat je nodig hebt en wat afgesproken is. Een wilsverklaring kan onderdeel zijn van dit individuele zorgplan.

Handig!

Contact