Onderwijsplatform

Het onderwijsplatform biedt (aankomend) zorgverleners het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg. Opleiders en docenten vinden er concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. Het is voor iedereen vrij toegankelijk.

Bekijk het onderwijsplatform

Het Onderwijsknooppunt van PalZO is één van de acht Onderwijsknooppunten in Nederland. Deze knooppunten vormen een netwerk dat de brug slaat tussen lokale en landelijke activiteiten op het gebied van onderwijs over palliatieve zorg. Ook leggen zij de verbinding met onderzoek en praktijk. Dit gebeurt door contact te leggen en te onderhouden met het Nederlandse zorgonderwijs.