EU Navigate: het inzetten van getrainde vrijwilligers bij het ondersteunen van ouderen met kanker

Doelstelling

Het doel van Navigate is om een ‘patient-navigatie-programma’ dat ontwikkeld is in Canada (Nav-CARE), aan te passen aan de Europese en lokale situatie en daarna te implementeren en evalueren op effectiviteit. Dit gebeurt in 6 Europese landen: België, Ierland, Polen, Portugal, Italië en Nederland.

Waarom dit onderzoek?

Voor ouderen met kanker en hun naasten kan het moeilijk zijn om een goed overzicht te krijgen van de mogelijkheden van zorg en ondersteuning die er voor hun zijn.  Navigators zijn getrainde vrijwilligers, die ouderen met kanker en hun naasten helpen hun kwaliteit van leven te verbeteren door ze in contact te brengen met instanties/hulpbronnen in het zorg- en sociale domein die hen kunnen helpen. Ze nemen regelmatig contact op met de ouderen (proactief) en de ouderen en hun naasten kunnen ook contact opnemen met hen.  De vrijwilligers worden bijgestaan door een coördinator (bv coördinator van een inloophuis, of vrijwilligerscoördinator).

Navigators en coördinatoren krijgen vooraf een blended learning programma aangeboden en maandelijkse coaching sessies. De training behandelt onder meer hoe je relaties met ouderen kunnen opbouwen, hoe je kwaliteit van leven kunnen helpen verbeteren, hoe je kan opkomen voor ouderen (en hun naasten) en hoe je connecties met instanties kan aangaan die de oudere kunnen helpen.

Resultaten

Met een pragmatische RCT wordt gekeken of het inzetten van getrainde vrijwilligers (navigators) de kwaliteit van leven en welbevinden van patiënten en naasten verbetert. Ook worden ervaring van ouderen en navigators meegenomen en wordt er een procesevaluatie gedaan. Dit zal in Nederland uitgevoerd worden door het EPZ van Amsterdam UMC, samen met de netwerken palliatieve zorg en zorgorganisaties die zijn verbonden aan het consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland. Het project ging in september 2022 van start, er zijn nog geen resultaten beschikbaar.

Samenwerkingspartners

Aan dit project doen 6 Europese landen mee: België, Ierland, Polen, Portugal, Italië en Nederland. Binnen Nederland doen Markant entrum voor mantelzorg en Kuria mee aan het programma.

2023-07-13_Kuria_LAT-bijeenkomst.png(Foto gemaakt tijdens een bijeenkomst van het Local Adaptation Team, 13 juli 2023)

Financiële ondersteuning

Dit project wordt mogelijk gemaakt door het programma Horizon Europe van de Europese Unie.

Contact