Betere eerstelijns palliatieve zorg door verdere ontwikkeling van PaTz

Doelstellingen

Het hoofddoel van dit vierjarig project is de verdere ontwikkeling van PaTz als methode om eerstelijns palliatieve zorg te verbeteren. 

Subdoelen:

1) een behoefte-inventarisatie onder betrokkenen bij palliatieve zorg thuis over wat er nodig is deze zorg te verbeteren d.m.v. onlinevragenlijsten voor huisartsen, wijkverpleegkundigen, maar ook patiënten, naasten, vrijwilligers en geestelijk verzorgers en groepsinterviews met huisartsen.
2) Ontwikkelen van verschillende onderdelen van PaTz: 
- verdere ontwikkeling van de training voor deelnemers en het PaTz-zorgregister
- nieuw ontwikkelen van een after-death-analysis instrument, een instrument om symptoomlast te meten, strategieën om huisartsen te motiveren en strategieën om de verpleegkundige inbreng te vergroten.
3) Het vergelijken van vier varianten van PaTz: de basisvariant (1), de cirkelteam-variant georganiseerd rond een hospice (2), de vrijwilligers-variant waar een vertegenwoordiger van de vrijwilligers aan de groep deelneemt (3), en de Rotterdamse variant, met meer gestructureerde ondersteuning (meer training en meer instrumenten ter beschikking). 
4) Een implementatieplan voor PaTz gebaseerd op de eerste drie onderdelen waarin bestaande PaTz-groepen geüpdatet worden en de PaTz-methode landelijk verder verspreid zal worden .

Dit project is inmiddels afgerond.

Resultaten leest u op de website van PaTz:

Samenwerkingspartners

V&VN
M. de Bont - bestuur V&VN

IKNL
B. Frohleke - senior adviseur

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ)
M. Notenboom - Adviseur VPTZ Nederland

Stichting Fibula
J. Roelands - project directeur

Academisch Hospice Demeter
S. Teunissen - directeur Academisch Hospice Demeter

Nederlands Huisartsen Genootschap
S. van Dongen - wetenschappelijk medewerker nhg

Leerhuizen Palliatieve Zorg
F. Baar - directeur Leerhuizen Palliatieve Zorg

Stichting PaTz
B.D. Onwuteaka-Philipsen - hoogleraar VUmc en voorzitter Stichting PaTz
B. Schweitzer - projectleider PaTz

Financiële ondersteuning

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt deel uit van het programma Palliantie. Meer dan zorg.

Contact