Vervolg onderwijs project

Nieuws Consortium Noord-Holland en Flevoland 14 december 2021

Voor een goede kwaliteit van leven in de laatste levensfase, is het belangrijk dat alle zorgverleners om een patiĆ«nt heen goede palliatieve zorg kunnen verlenen. Dat kan door palliatieve zorg een vast onderdeel te maken van het onderwijsaanbod op de zorgopleidingen. Vanuit het programma Palliantie II wordt daarom vervolgsubsidie gegeven aan 3 onderwijsprojecten. 

Het programma, Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ), dat sinds 2018 actief is en net een subsidieperiode heeft afgesloten, krijgt hierdoor de tijd de opgestarte initiatieven te borgen en de optimalisatie van het onderwijs palliatieve zorg ook in andere opleidingen verder gestalte te geven. Het vervolg van het programma bestaat uit drie projecten die gedurende de komende jaren worden uitgerold. Lees hier meer.

Contact