Steun bieden aan naasten van COVID-19 patiënten

Nieuws Consortium Noord-Holland en Flevoland 02 december 2020

Het ernstig ziek worden of overlijden van patiënten door Covid-19 heeft grote impact op hun naasten. Er is een praktische handreiking ontwikkeld voor zorgverleners om steun te bieden aan naasten.

Het ernstig ziek worden of overlijden van patiënten door Covid-19 heeft grote impact op hun naasten. Redenen hiervoor zijn o.a. het onvoorspelbare en soms snelle beloop van de ziekte, beperkte mogelijkheid tot bezoek, angst voor eigen besmetting en bemoeilijkte steun uit eigen omgeving door social distancing. Naasten kunnen daardoor veelal niet goed of geen persoonlijk afscheid nemen en ook rond de uitvaart zijn de mogelijkheden tot samenzijn en het delen van verdriet en gezamenlijke rituelen beperkt.

Om in contact met naasten steun te kunnen bieden en zo de kans op gecompliceerde rouw in een latere fase te verminderen, heeft een multidisciplinaire werkgroep van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners uit 1e, 2e en 3e lijn namens Coöperatie Palliatieve zorg Nederland (PZNL) in samenwerking met ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, een drietal documenten ontwikkeld (zie bijlagen):

  • Een korte, praktische handreiking voor zorgverleners;
  • Een uitgebreidere achtergrondbrochure met o.a. gesprekshandvatten;
  • Een folder voor naasten van patiënten met ernstige Covid-19.
Contact