QuickScan Evenwichtige Zorgverlener in Palliatieve Zorg

Nieuws Consortium Noord-Holland en Flevoland 21 april 2021

We hebben je input nodig! Daarom nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan de QuickScan Evenwichtige Zorgverlener in Palliatieve Zorg.

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (2017) geeft aan dat persoonlijke balans of evenwicht belangrijk is. Om hoogwaardige palliatieve zorg te geven, maar ook voor je eigen welzijn. Maar hoe behoud, hervind of versterk jij dit evenwicht? Wat heb je daarbij nodig? Hoe kun jij daarin worden ondersteund? Hoe kun je anderen daarin ondersteunen? 

Deze QuickScan richt zich op zorgverleners die zorg verlenen aan patiĆ«nten die in de palliatieve fase zijn. Dit kan in een specialistische zorgsetting zijn (hospice, afdeling in een verpleeghuis) maar ook in een generalistische setting (ziekenhuis, thuiszorg), waarin je ook andere vormen van zorg verleent. 

We zijn benieuwd naar jouw kennis, ervaring en goede praktijken op dit vlak. Een breed samengestelde projectgroep, onder leiding van Suzanne Metselaar (Amsterdam UMC), gaat aan de slag met het bundelen hiervan, om aanbevelingen op te stellen voor praktijk, onderwijs en onderzoek. Dit doen we in de vorm van een zogenaamde kennissynthese die in opdracht van ‘ZonMw-Palliantie. Meer dan Zorg’ wordt uitgevoerd. 

De gegevens van deze QuickScan worden anoniem verwerkt en zijn niet herleidbaar naar personen. 

Jouw input en ervaring zijn van waarde! Je kunt op deze link klikken om de vragenlijst te starten:

https://vumc.datacoll.nl/qzlfiffupd?l=nl 

Alvast veel dank voor je medewerking. Klik hier voor meer informatie over 'De evenwichtige zorgverlener' en contactgegevens van de onderzoekers.

Contact