Nieuwe inzichten over mantelzorg aan het levenseinde

Nieuws Consortium Noord-Holland en Flevoland 12 november 2022

Kort voor de dag van de mantelzorg (10 november) verdedigde Femmy Bijnsdorp haar proefschrift met de titel “Combining paid work and family care at the end of life”.

Haar proefschrift proefschrift liet zien dat:
👉 Zorgen voor een naaste aan het levenseinde vaak emotioneel belastend is, ook wanneer mensen tevreden zijn over de combinatie van werk en mantelzorg.
👉 Een vijfde van de mantelzorgers zich zwaar belast of overbelast voelt.
👉 Een op de drie moeite heeft met de combinatie van werk en mantelzorg voor een naaste aan het levenseinde.
👉 Steun van leidinggevenden een grote rol speelt in de ervaringen die mantelzorgers hebben en de mate waarin zij actief kunnen blijven in betaald werk en de zorg voor de naaste.
👉 Onvervulde ondersteuningsbehoeften bijdragen aan stress en negatieve ervaringen, soms met een burn-out en lang ziekteverzuim tot gevolg.

Om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen is het belangrijk dat:
✅️ Zij worden gehoord en ondersteund door zorgverleners en werkgevers.
✅️ Zij samen zoeken naar oplossingen op maat.
✅️ Er meer bewustwording komt in de werkomgeving over de impact van mantelzorg en een veilige en open cultuur om problemen te bespreken.
✅️ Regelmogelijkheden voor werknemers met mantelzorgtaken beter inzichtelijk gemaakt worden.
✅️ Regeldruk wordt verminderd door toegang tot ondersteuning en aanvraagprocedures bij gemeenten en andere instanties zo simpel mogelijk te maken.

De link naar het proefschrift: https://lnkd.in/ePsMptdV 

Contact