Aandacht voor palliatieve zorg aan migranten in onderwijs en voorlichting

Nieuws Consortium Noord-Holland en Flevoland 02 december 2020

Wat is voor patiënten van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst van belang om waardig te kunnen sterven? Er zijn nu voorlichtingsmateriaal voor patiënten van niet-westerse herkomst en trainingen voor zorgverleners beschikbaar.

Op basis van de resultaten van het onderzoek is onderwijs voor (toekomstige) zorgprofessionals en voorlichting voor oudere migranten en hun familie ontwikkeld. Resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op interviews met patiënten en familieleden van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst, artsen, verzorgenden en verpleegkundigen.

De resultaten zijn op de projectpagina weergegeven in drie blokken: bevindingen; onderwijs en voorlichting.

Contact