Nieuws

Een plekje voor de dood
Nieuws Consortium Noord-Holland en Flevoland geplaatst op 12-04-2024
Heb je een vraag over palliatieve zorg, levensbedreigende ziekten of het sterfbed? Blijf er niet mee zitten!
Vacature onderzoeker proeftuinen
Nieuws Consortium Noord-Holland en Flevoland geplaatst op 22-02-2024
Onderzoeker gezocht! In Amsterdam gaan we de samenwerking tussen zorg en welzijn rond mensen met een levensbedreigende ziekte verbeteren. Dit doen we in drie proeftuinen.
Update toolkit In gesprek met de burger
Nieuws Consortium Noord-Holland en Flevoland geplaatst op 16-02-2024
In het kader van het project 'In gesprek met de burger' zijn 124 publieksbijeenkomsten gehouden. Op basis van de ervaringen zijn aanpassingen gedaan aan de toolkit.
Genomineerden Jaarprijzen 2024 bekend
Nieuws Consortium Noord-Holland en Flevoland geplaatst op 11-12-2023
Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg (EPZ) van het Amsterdam UMC kent ieder jaar twee Jaarprijzen Palliatieve Zorg toe. De uitreiking van de prijzen vindt plaats tijdens het Amsterdam Symposium Palliatieve Zorg op 1 februari 2024.
Schrijf u in voor het Amsterdam Symposium Palliatieve Zorg
Nieuws Consortium Noord-Holland en Flevoland geplaatst op 08-12-2023
De inschrijving voor het 12de Amsterdam Symposium Palliatieve Zorg is geopend! Het thema is Verbinding met het sociale domein; kansen voor het optimaliseren van palliatieve zorg.
Informatiebijeenkomsten stimuleren ouderen te praten over het levenseinde
Nieuws Consortium Noord-Holland en Flevoland geplaatst op 13-10-2023
In het kader van het project 'In gesprek met de burger' zijn 124 publieksbijeenkomsten gehouden. Wat levert dat op? In aanloop naar de Dag van de Palliatieve Zorg, worden de eerste resultaten bekend gemaakt.
Wint uw product/instrument de Jaarprijs Palliatieve Zorg Impact?
Nieuws Consortium Noord-Holland en Flevoland geplaatst op 20-09-2023
Tijdens het Amsterdam Symposium Palliatieve Zorg 2024 worden de Jaarprijzen Impact en Onderzoek uitgereikt. U kunt uw product / instrument inzenden tot en met 17 oktober 2023.
Dien uw artikel in voor de Jaarprijs Onderzoek
Nieuws Consortium Noord-Holland en Flevoland geplaatst op 20-09-2023
Tijdens het Amsterdam Symposium Palliatieve Zorg op 1 februari 2024 worden weer de Jaarprijzen Onderzoek en Impact uitgereikt. Indienen kan tot en met 17 oktober 2023.
Nieuw project over transmurale werkafspraken rond proactieve zorgplanning
Nieuws Consortium Noord-Holland en Flevoland geplaatst op 30-06-2023
In september gaat in ons consortium een nieuw project rond proactieve zorgplanning (ook wel Advance Care Planning; ACP) van start.
Geinteresseerd in voeding?
Nieuws Consortium Noord-Holland en Flevoland geplaatst op 30-06-2023
Op 9 mei is het Leerboek Voeding feestelijk gepresenteerd.
Contact